Q&A

In principe hoeft u niet veel anders te doen dan dat u gewend bent te doen. Het is natuurlijk aan u of u direct al uw nieuwe orthodontiepatiënten in uw eigen praktijk laat behandelen of dat u hen de keuze geeft voor ‘in huis’ of bij de (traditionele) orthodontist.
Als u ervoor kiest om de behandelingen volledig te laten uitvoeren door EZ-ON Ortho moet in overleg een dagdeel worden gepland voor behandeling van de patiënten. Vervolgens zal na een kennismaking met de EZ-ON Orthdontist, de EZ-ON OrthoWare (software) in uw praktijk worden geïmplementeerd. De enige handeling die u zelf per patiënt dan dient te verrichten is het maken van een röntgenfoto en het uploaden van deze foto in de file van de betreffende patiënt. De kosten hiervoor kunt u zelf bij deze patiënt in rekening brengen.

Load More


EZ-ON Ortho is heel erg makkelijk in uw praktijk te implementeren. Afhankelijk van het aantal patiënten dat u maandelijks doorverwijst, plannen wij samen met u een dagdeel in. Idealiter is dit een dagdeel waarop u sowieso altijd een behandelkamer beschikbaar heeft. Alle orthodontie patiënten worden vervolgens op dat dagdeel ingepland. Onze EZ-ON Ortho assistente is die dag met alle benodigde hard- en software aanwezig om de patiënten te behandelen. Indien u zelf niet over een intra-orale camera beschikt, neemt zij deze mee.

Load More


Met EZ-ON Ortho kunt u de zorg naar uw patiënten nog verder uitbreiden zonder dat daar een investering voor nodig is. Uw patiënt blijft in de vertrouwde omgeving en ervaart meer comfort door o.m. het gebruik van een intra-orale scan in plaats van happen.
Indien uw praktijk geen optimale stoelbezetting heeft is EZ-ON Ortho bovendien een interessant businessmodel. In het geval u kiest voor volledig ontzorgen, ontvangt u een vergoeding per patiënt voor het gebruik van uw behandelkamer. Voor een transparant kosten-baten overzicht kunt u een mail sturen naar info@ez-onortho.nl of bellen met 088 – 1234567.

Load More


Het kost helemaal niets om EZ-ON Ortho in uw praktijk te implementeren, sterker u verdient geld per patiënt voor het beschikbaar stellen van uw behandelkamer. EZ-ON Ortho kent verschillende businessmodellen. Als u zelf over een intra-orale scanner beschikt, kunt u ervoor kiezen de werkzaamheden te laten uitvoeren door uw eigen preventie assistente of mondhygiënist. Beschikt u niet over een intra-orale scanner dan adviseren wij u te kiezen voor volledige ontzorging. In dat geval komt onze ervaren EZ-ON Ortho assistente met de intra-orale scanner en behandelt zij uw patiënten. Het spreekt voor zich dat hoe meer u in eigen hand houdt, hoe hoger de vergoeding per patiënt zal zijn. Voor een transparant kosten-baten overzicht kunt u een mail sturen naar info@ez-onortho.nl of bellen met 088 – 1234567.

Load More


Omdat het hele behandelproces per patiënt wordt ondersteund met uitgekiende Cloud based gebaseerde process software is de overdracht tussen de EZ ON Ortho behandelaar, assistente, tandtechnisch lab en u efficiënt en foutloos. U heeft op elk moment inzage in de meest recente patiënt status. Zie ook ‘hoe borg ik de kwaliteit’

Load More


Scannen is niet alleen veel comfortabeler voor de patiënt (kokhalzen, vieze smaak van het afdrukmateriaal en/of beperkte ademhaling) maar ook bewezen een stuk secuurder. Op het scherm van de intra-orale camera kan worden gevolgd of de opnames correct zijn. Een ander voordeel is dat de digitale beelden kunnen worden vergroot waardoor
Happen is bewezen minder secuur. Het risico bestaat dat de afdruklepel een fractie verschuift als het in de mond wordt aangebracht. Ook bestaat het risico dat het afdrukmateriaal losraakt van de lepel, vertrekt of krimpt.

Load More


Afhankelijk van de vaardigheid van de assistent duurt het scannen van de mondweergave 2 tot 5 minuten. Het resultaat is direct zichtbaar. Bovendien kan de intra-orale data direct worden verwerkt en worden gekoppeld met de röntgenfoto en aangezichtfoto’s. Ook kan de scanner heel eenvoudig worden gereinigd.
Voor het happen moet eerst het afdrukmateriaal worden gemengd, vervolgens moet de lepel worden gevuld. De afdruklepel moet enige tijd gefixeerd blijven totdat het materiaal volledig is uitgehard. Na het uitgieten van het materiaal is pas duidelijk of de afdruk was geslaagd.
Ook het desinfecteren van het afdrukmateriaal en het reinigen van de trays kost veel meer tijd dan het reinigen van de intra-orale scanner.
Kortom. Scannen is niet alleen sneller, maar scheelt materialen en werkuren en daardoor geld. Bovendien is het een stuk milieuvriendelijker.

Load More


Net zoals in de traditionele orthodontiepraktijk worden de werkzaamheden in de mond grotendeels uitgevoerd door onze ervaren EZ-ON ortho-assistente. De EZ-ON orthodontist maakt het behandelplan en voert de (maandelijkse) controles uit door middel van het cloud based patiëntendossier die de ortho-assistente bij elke controle bijwerkt.

Load More


Door gebruik te maken van EZ-ON Ortho hoeft u zelf geen ervaring in orthodontie te hebben. Voordat wij in uw praktijk van start gaan, is er eerst een kennismaking met de behandelaar. Een ervaren EZ-ON Ortho assistente voert de behandeling uit. Naar wens kunt u de verrichtingen via het patiëntendossier volgen en bij vragen de behandelaar raadplegen.

Load More


Onze behandelaars hebben meer dan 20 jaar ervaring en duizenden patiënten behandeld. Op dit moment is een patiënten community App in ontwikkeling die informeert over de behandeling, kennis bevordert en tips geeft over poetsen e.d. In deze app kunnen patiënten ook reviews schrijven en delen. Zolang de App nog niet gereed is zal er per kwartaal een evaluatie met u worden ingepland.

Load More


De BIG geregistreerde behandelaars van EZ-ON Ortho zijn beroepsaansprakelijk voor het behandelplan. De EZ-ON Ortho assistentes vallen onder de beroepsaansprakelijkheid van EZ-ON Ortho. Bij volledige ontzorging kunt u dus niet aansprakelijk worden gesteld.

Load More


Door gebruik van digitale middelen is de behandeltijd per afspraak wel efficiënter en dus korter, waardoor meer patiënten per dagdeel kunnen worden behandeld dan bij de traditionele orthodontist.
De duur van de behandelperiode is mede afhankelijk van de methode waarvoor wordt gekozen.
Zo’n 80% van de kinderen zal eerst gedurende 8 tot 10 maanden brackets moeten dragen. Daarna zou kunnen worden overgestapt op aligners waardoor minder controles nodig zijn voordat een retentiebeugel (of draad) wordt geplaatst.

Load More